ESTOL – Super 2000

Detalji

ESTOL – Super 2000

Primjena

ESTOL-Super 2000 koristi se za saniranje pukotina u cestovnom sektoru. Proizvod se smije koristiti samo na otvorenom. Na površini koja se sanira ne smije biti vode, prljavštine i rastresitih čestica. Proizvod se izlije na pukotinu i odmah izdašno posipa plemenitom sitneži granulacije 2 – 5 mm.
Puštanje u promet moguće je odmah.

Isporuka

Limena kanta od 25 kg / 16 kanti po paleti