ESTOL – Silolack

Detalji

ESTOL – Silolack

Primjena

ESTOL-Silolack se koristi kao bitumenski, izolacijski i zaštitni premaz za hidroizolaciju građevinskih objekata. Silolack se nanosi na betonske ili ožbukane površine prskanjem ili četkanjem. Treba paziti da zadnji sloj premaza bude potpuno osušen. Kada se koristi postupak prskanja treba primijeniti airless tehniku.

Isporuka

Limena kanta od 25 l / 16 kanti po paleti