ESTOL – reparaturni mort E

Detalji

ESTOL – reparaturni mort E

Primjena

ESTOL-reparaturni mort E pogodan je za izravnavanje manjih neravnina i pucanja u habajućim zastorima. Reparaturni mort pogodan je za zapunjavanje kolotraga jer se materijal može izvući na nulu. ESTOL-reparaturni mort E može se koristiti na temperaturi tla iznad + 8 °C.

Proizvod se sastoji od tri komponente koje su međusobno usklađene u jednoj kanti i spremne za miješanje.

Isporuka

Kanta od 25 kg / 18 kanti po paleti